Atskilliga bruten paren upplevde nagon narhet mot saken dar de parats ihop tillsamman

Atskilliga bruten paren upplevde nagon narhet mot saken dar de parats ihop tillsamman

Vem blir vi foralskade inom?

Herre lat folk titta pa personer som ombads visa vissa kanslor. Studien fann att ifall en indivi tyckte sig inse vad saken dar andra manniskan kande sa upplevdes likas nago hogre grad bruten dragnin.

Vi kanner salede dragning for folk vi tycker att vi begriper. Det finns ett massor utav studier pa synonym tema, men det innefatt att icke bogsera forut stora slutsatser.

Kar age exempelvis sett att karla (och kvinn) ar attraherade av persone med liknande ansiktsdrag, men det innefatta icke kvinnor mirakel saken dar mest fruktsamm perioden ino menscykeln. Enar dras kvinn till ansiktsdrag saso avviker av deras egna.

Andra plug visar att vi befinner sig attraherade fran manniskor med motsvarighet installnin ino skild fragor och likheter hur sa galler installning samt varderingar kan idelige traffas hos tv. Likaledes har dessutom studier visat att tandem befinner sig jamstalld underben galler karakta. Fenomenet att forska likn ar mo och med studerad och bekraftad hos faglar.

Hypotesen forsavitt att “kaka soker maka”, att vi vill tillverka nagon partner saso liknar oss sjalva, anses existera bekraftad igenom plugg (och det finns flera fran det slaget). Vetenskapsman tror att det har tillsamman overlevnad att gora emeda det kan tankas vara enklare att overleva ifall vi begriper varandra. Sannolikt inneha fenomenet att bega med biologi, odl antagligen som med var sociala omgivnin. Hurdan vara hjarnor fungera lirar ja samt funktion. I enlighet med teorier i neurovetenskap vill vara hjarnor minimera overraskningar.

I en studie av Storbritannien fann karl att befintliga tv befinner si mer lika varandra ino stracka, amnesomsattnin, blodtryck samt inom saker utstracknin BMI ann vad hane kan rakna me forsavit nagon foredra sta likna icke skulle foreligga. Andra plug ager visat att karl ofta letar nagon partner med likadan utbildningsniva.

Men inga bestammelse inte me sidospar. Vissa studier stodjer att ALLIHOPA soker ett sjalvsaker partner, oavsett den egna nivan av sjalvsakerhet.Obs finns naturligtvis individuella skillnader sam andra omraden dar vi kan leta skillnad.

Hypotesen forsavitt att “kaka soker maka”, att vi vill hava en partner saso liknar oss sjalva, anses existera bekraftad via plugg.

Att beframja tilldragning

Bortsett fran att undersoka underben vi anser befinner sig attraktivt hos https://worldbrides.org/sv/latamdate-recension/ andra age vetenskapsma samt kikat gallande forsavitt denna kansla promenera att appellera fram. Inom en kan granskning parade herre ihop studenter baserat villig varderingar sam intressen, men kar parade samt ihop tva som tyckte skild ino amnen sasom varje viktiga forut dem samt lat do gora ovningar sasom syftade at att forhoja kanslan utav samhorighet och intimitet.

I studien tittade herre att experimentet vart lyckat. fritt av om de hade gemensamma varderingar alternativt ej.

En oforhappande bra konklusion, om herre foljt tillsamman ino myllret fran dejtingprogram pa teve. Dar verkar det atminstone sagt komplicerat att skapa fram oforfalskad emotione emella personer. USA s stora dejtingflaggskepp Bachelor sam Bachelorette tillats anda stamplas sasom en bottennap inom saken da aspekten.

Men om det stammer att det promenera att fresta fram kanslan bruten gemenska skulle nutida dejting igenom appar kunna existera grymt framgangsrik, odl lange konversationerna sasom pagar har sasom intention att oka narheten.

?? Vi ar skild

Att vi ar sa skild befinner sig hoppfullt, forut emedan konkurrerar vi ick bums ifall synonym partners. Det ar ett starkande kannedom pro do stadd inom dejting-apparnas varld. Greppa enbart en titt pa vidden bruten genmale i den narvarande traden.

Hurs spelar det har funktion?

Jaa, pro forsavit vetenskapen kan los va det no ar sasom far oss att bli betuttad, okar oddsen for dig samt jag att patraffa precis inom karleken, tillsamman teknikens avlastning!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Main Menu